Príručka: Kompetencie a zamestnateľnosť

Obsah

Zrýchľujúce sa tempo digitálnej transformácie rozširuje aj rozsah zmien vo vzdelávaní. To má vplyv na kompetencie, ktoré študenti a zamestnanci potrebujú, aby uspeli na pracovnom trhu dnes aj v budúcnosti, kde budú mať za úlohu riešiť najzložitejšie problémy všetkých generácií v histórii. Táto medzera v kompetenciách ovplyvňuje nielen vyhliadky jednotlivcov, ale má aj systémový vplyv na schopnosť spoločností, odvetví a komunít dosiahnuť svoj plný potenciál.

Poslaním spoločnosti Microsoft je umožniť každému človeku a každej organizácii na planéte dosiahnuť viac. Sme zameraní na ľudí a technológia je aktivátorom. Chceme využiť silu AI a výpočtovej techniky na to, aby sme pomohli zmenám jednotlivcov a ich komunít, ktoré majú rôzne kompetencie, kultúru a zázemie. Každý študent si zaslúži prístup k najlepším vzdelávacím príležitostiam bez ohľadu na schopnosti, príjem, jazyk, miesto/mobilitu alebo identitu.

1. Podnecujte zvedavosť

so STEM vzdelávaním, informatikou a hrou podporovaným učením.

V príručke nájdete informácie o:

2. Rozvíjajte základné kompetencie

a znalosti či kompetencie v novo-vznikajúcich technologických konceptoch.

V príručke nájdete informácie o súťažiach na globálnej úrovni:

Ďalej informácie o:

3. Zlepšite zamestnateľnosť

s technickými kompetenciami, praktickými skúsenosťami, priemyselnými certifikáciami a cestami k zamestnaniu.

V príručke nájdete informácie o:

Riešenia pre inštitúcie

Aj keď existuje veľa príležitostí pre študentov, aby sa zapojili do vlastného vzdelávania, spoločnosť Microsoft poskytuje inštitúciám a školám prístup k ponukám na podporu škálovateľných programov, učebných osnov a nástrojov na zlepšenie rozvoja kompetencií.

V príručke nájdete informácie o:

 

Stiahnite si príručku zdarma na odkaze
aka.ms/kompetencieazamestnatelnost

Príručku z anglického originálu preložila Zuzana Molčanová (zmolcanova@microsoft.com).

Zdieľajte alebo čítajte ďalej

Facebook
Twitter
LinkedIn