Kto? No predsa Zuzka!

Vyštudovala  učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Úspešne sa jej podarilo v škole zaviesť systémy ako Office 365, či elektronická triedna kniha a internetová žiacka knižka, ktoré aj spravovala.

8 rokov pracovala ako manažérka akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venovala sa obchodníckej činnosti, pracovala s komunitami, venovala sa školám, učiteľom, či študentom. Organizovala konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im zároveň ukazovala možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút.

V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným zo štyroch certifikovaných trénerov hry Minecraft Education na Slovensku. Je rada, že sa môže deliť o svoje schopnosti a skúsenosti a tak posúvať našich učiteľov a študentov dopredu tak, aby videli v technológiách potenciál k efektívnejšej práci. Verí, že vzdelávanie má byť dostupné komukoľvek, odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Aktuálne pracuje na pozícii EDU špecialistky v spoločnosti ARICOMA Slovensko a aktívne sa venuje téme digitálnej transformácii škôl.

Aktualizačné vzdelávanie

Vzdelávanie šité na mieru pre konkrétnu školu zamerané na témy digitálnej transformácie školy, hybridného vzdelávania a Microsoft 365 aplikácií vo vzdelávaní.

Školenia Aplikácií Microsoft 365

Vzdelávanie pre zamestnancov organizácií, ktoré pracujú s Microsoft 365 aplikáciami.