Podporujte svojich študentov v rozvoji s pomocou programu ŠTC

Obsah

Blog Učiteľka Zuzka je určený hlavne pre učiteľov a učiteľky, ktorí pracujú a učia s technológiami. Samozrejme, nerobíme to len pre seba, ale hlavne pre našich študentov. Preto by som vám v tomto článku chcela dať do pozornosti azda jediný rozvojový program pre študentov, ktorý zahŕňa vzdelávanie v oblasti Microsoft technológií v prepojení na rozvoj mäkkých kompetencií.

V roku 2015, keď som začala pracovať v spoločnosti Microsoft, som sa spolu s kolegami rozhodla po vzore z Českej republiky priniesť na Slovensko program Študentské trénerské centrum. Tento program sme upravili, nastavili na potreby slovenských študentov a vzdelávali ich na tú dobu veru netradičneonline. Teším sa, že za tie roky sa v programe vzdelávalo viac ako 150 študentov z celého Slovenska. Videla som, ako naštartovali svoje úspešné kariéry, študovali na prestížnych zahraničných školách a zároveň stále sa radi delili o svoje skúsenosti s mladšími študentmi.

Otvorenie nového ročníka 2023.

Čo je Študentské trénerské centrum?

Študentské trénerské centrum (ŠTC) je program od spoločnosti Microsoft pre stredoškolákov, ktorí sa chcú naučiť programovať, spolupracovať a vystupovať. V programe sa stretávajú s profesionálmi z firmy Microsoft a absolventmi tohto programu, ktorí im pomáhajú v ich profesijnom rozvoji. Študenti potom vytvárajú vzdelávacie materiály pre iných študentov a učiteľov.

Odporúčaný ročník, kedy sa oplatí začať ŠTC bol 2. ročník strednej školy, ale často boli prijatí aj prváci či tretiaci. Je to kvôli tomu, že program trvá rok a pol a práve 2. a 3. ročných stredných škôl ponúka študentom komfort plnohodnotne sa venovať popri škole aj ďalšiemu vzdelávaniu.

Čo sa v programe študenti učia?

Program ŠTC sa zameriava na rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií študentov stredných škôl prostredníctvom tréningov, workshopov, webinárov, mentoringu a poradenstva. Cieľom programu je pomôcť študentom objaviť svoje silné stránky, záujmy a hodnoty, rozvíjať ich kritické myslenie, komunikačné a prezentačné zručnosti, sebavedomie a sebareflexiu. Program tiež podporuje študentov pri výbere budúcej kariéry a pri príprave na vysokoškolské štúdium alebo trh práce.

ŠTC sa skladá z online a prezenčného vzdelávania. Online vzdelávanie je zväčša každé dva týždne a zameriava sa na konkrétne technológie prevažne z dielne spoločnosti Microsoft. Počas prezenčného vzdelávania, ktoré je približne raz za dva mesiace sa študenti rozvíjajú v mäkkých kompetenciách.

Vy ako učitelia a učiteľky môžete podporiť svojich študentov v ich profesijnom rozvoji tým, že im poskytne informácie o tomto programe a motivujete ich k účasti na aktivitách.

Stretnutie absolventov a študentov ŠTC v marci 2023.

Ako sa do programu prihlásiť?

Ak sa študenti chcú prihlásiť do programu Študentské trénerské centrum, je potrebné vyplniť registračný formulár dostupný na stránke: stcmicrosoft.sk/registracia

Táto registrácia je otvorená do 26. novembra 2023.

Kontinuita

Úprimne sa naozaj teším, že program ŠTC pokračuje aj keď ja v spoločnosti Microsoft nepracujem. Som rada, že sa našli ľudia, ktorí si tento program zobrali pod krídla a vážim si, že venujú svoj cenný čas rozvoju mladých. Nie je to samozrejmé a viem, že podpora akýchkoľvek lokálnych programov vo veľkej korporácii je často minimálna až žiadna.

Preto vás chcem všetkých učiteľov podporiť, dajte o tomto programe vedieť svojim študentom.

Viac informácií nájdete na:

Zdieľajte alebo čítajte ďalej

Facebook
Twitter
LinkedIn