AI generuje otázky na overenie čítania s porozumením

Obsah

V poslednej novinke, ktorú som vám priniesla som vám predstavila Generovanie úryvku na čítanie pomocou AI. Táto novinka pokračuje v prínose Pokroku v čítaní pre žiakov a aj učiteľov. Najnovšie vám AI vygeneruje aj otázky na overenie čítania s porozumením.

Po zadaní alebo vygenerovaní pasáže na čítanie máte možnosť zapnúť funkciu Pridať porozumenie, čo vám ponúkne pridať otázky na overenie porozumenia čítaného textu.

Doteraz ste k zadanej pasáži vedeli pridať vami zadefinované otázky na porozumenie textu. No odteraz môžete použiť funkciu Vygenerovať otázky, ktorá využíva AI.

Posledným krokom je výber, koľko otázok chcete vygenerovať. Vyberiete počet a zázrak sa stane 🙂

Umelá inteligencia “prečíta” zadaný text a podľa obsahu textu vygeneruje vami zadaný počet otázok.

Otázky sú generované v známom nástroji Microsoft Forms, kde nájdete otázky s výberom odpovede ale aj otvorené otázky. Otázky s výberom odpovede sú zvyčajne kvalitne spracované, vygeneruje vám to aj nesprávne odpovede a označí správne odpovede.

Pri otvorených otázkach je to trošku komplikovanejšie, keďže kvíz by bol potom ťažšie automaticky vyhodnotiteľný. Všimnite si otázku, ktorú vygenerovalo mne. Pravdepodobnosť, že žiak napíše identické vety je veľmi nízka. Preto odporúčam otázky s výberom jednej odpovede.

Dajte mi vo FB skupine Učíme s technológiami vedieť, ako sa vám táto funkcionalita páči.

Zdieľajte alebo čítajte ďalej

Facebook
Twitter
LinkedIn