Zásady ochrany osobných údajov

Dátum poslednej aktualizácie: 14.8.2023

Vitajte na stránke www.ucitelkazuzka.sk. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme, spracovávame a chránime vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), vrátane zberu údajov pre newsletter a zberu údajov prostredníctvom Google Analytics.

1. Identifikácia a kontaktné údaje správcu údajov

Správca osobných údajov je Mgr. Zuzana Molčanová, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Prešov pod číslom 750-40101, so sídlom na adrese 08271 Dubovica 284.

Máte k nám nasledovné spôsoby kontaktu ohľadom ochrany osobných údajov:

2. Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na nasledovné účely:

  • Poskytovanie informácií o našich službách a produktoch
  • Spracovanie vašich otázok, požiadaviek a spätnej väzby
  • Zasielanie relevantných aktualizácií a noviniek ohľadom našich aktivít prostredníctvom newslettera
  • Zabezpečenie plnenia zmlúv a záväzkov medzi vami a nami

3. Právny základ spracovania

Naše spracovanie vašich osobných údajov môže byť založené na nasledujúcich právnych základoch:

  • Súhlas: Ak sme získali váš súhlas na spracovanie vašich osobných údajov na konkrétny účel, takéto spracovanie bude založené na vašom súhlase.
  • Plnenie zmluvy: Ak spracovanie vašich osobných údajov vyplýva z uzatvorenia zmluvy s vami alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
  • Právny záujem: Ak naším legitímnym záujmom je spracovanie vašich osobných údajov na určité účely.

4. Zber údajov pre newsletter

Ak ste sa dobrovoľne prihlásili na odber nášho newslettera, budeme spracovávať vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko na zasielanie informácií a noviniek. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu tým, že kliknete na odkaz na odhlásenie v každom e-maile, alebo nás kontaktujete na uvedených kontaktných údajoch.

5. Zber údajov prostredníctvom Google Analytics

Na zlepšenie našej stránky používame službu Google Analytics, ktorá zhromažďuje anonymné štatistické údaje o návštevnosti a interakciách na stránke. Google Analytics využíva súbory cookies a iné technológie na zber údajov. Tieto údaje nám pomáhajú lepšie porozumieť, ako naši návštevníci stránku využívajú a ako ju môžeme zlepšiť. Pre viac informácií o tom, ako Google spracováva údaje, si prečítajte ich zásady ochrany osobných údajov.

6. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám len vtedy, keď to je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu spracovania alebo v prípade, že nás k tomu zaväzuje zákon.

7. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, alebo v prípade, že nás zákon zaväzuje k dlhšiemu uchovávaniu.

8. Vaše práva

Podľa GDPR máte niekoľko práv v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, ako napríklad právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a právo namietať voči spracovaniu. Ak chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás na uvedených kontaktných údajoch.

9. Sťažnosti

Ak máte akékoľvek sťažnosti ohľadom spracovania vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

10. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť čas od času aktualizované. Každá zmena bude označená dátumom poslednej aktualizácie.