Generujte skupinu hodnotiacich kritérií pomocou AI

Obsah

O skupinách hodnotiacich kritérií som vám písala v článku Kriteriálne hodnotenie v Microsoft Teams – odporúčam vám prečítať si ho ☺️. Zároveň sa teším, že Microsoft stále túto funkcionalitu podporuje a vylepšuje.

Najnovšie si môžete vytvoriť skupinu hodnotiacich kritérií pomocou AI. Ušetríte tým čas vymýšľaním hodnotiacich kritérií, ale ako vieme, generatívna AI je skvelá na inšpiráciu, avšak obsah si potrebujeme často ešte “doťuknúť”.

Ak v priradenej úlohe kliknete na možnosť Pridať skupinu hodnotiacich kritérií, sprístupnia sa vám nasledujúce možnosti:

  • Vytvoriť skupinu hodnotiacich kritérií od začiatku – teda tvoríte túto skupinu od nuly, máte nad tým najväčšiu kontrolu
  • Vytvoriť skupinu hodnotiacich kritérií pomocou AI – to je novinka, ktorú vám chcem predstaviť
  • Nahrať existujúcu skupinu hodnotiacich kritérií – ak vám niekto vyzdieľal už hotovú skupinu hodnotiacich kritérií vo formáte .csv, máte možnosť nahrať ju a použiť. Určite sa inšpirujte práve scenármi, ktoré som opísala v článku Kriteriálne hodnotenie v Microsoft Teams a stiahnite si skupiny hodnotiacich kritérií z Knižnice pre školy: bit.ly/kniznicapreskoly
  • Využiť naposledy použité skupiny hodnotiacich kritérií.

Vytvorenie pomocou AI

Novú skupinu hodnotiacich kritérií vám odteraz pomôže pripraviť aj AI a to rovno v slovenčine. Zadáte tému – názov a následne opis toho, čo má skupina hodnotiacich kritérií vyhodnotiť. Odporúčam vám byť v tejto časti čo najviac konkrétni.

V ďalšej časti si vyberiete náročnosť – ročníky sú zoradené podľa amerického modelu. Preto ročníky 1. – 8. korešpondujú naše základné školy, pričom ročníky 9. – 12. sú skôr adekvátne stredným školám. Nájdete tam aj úroveň materských škôl či univerzitných študentov.

Následne si vyberiete stupnicu hodnotenia. Existujú 3 preddefinované stupnice:

  • Výborné, Dobré, Priemerné, Slabé – možno mať paralelu známkovaniu 1-4
  • Prekračuje štandard, Spĺňa štandard, Pod štandardom – definované minimálne kritériá projektu
  • Áno, Nie – hlavne v prípade, keď nehodnotíme produkt ale proces

Samozrejme, máte možnosť zadefinovať si aj vlastnú stupnicu.

Stupnicu máme zvolenú, potrebujeme ešte vybrať kritériá, na základe ktorých bude prebiehať hodnotenie. Umelá inteligencia vám “našepká” o aké kritéria môže ísť. Máte možnosť pridať všetky navrhnuté, pridať vlastné kritériá alebo vygenerovať ďalšie nápady.

Teraz môžeme nechať umelú inteligenciu vytvoriť skupinu hodnotiacich kritérií. V priebehu pár sekúnd máme to hotové aj s opisom toho, čo má študent v každom kritérií zvládnuť na konkrétnej úrovni.

Všimnite si na obrázku, že v kritériu Prezentácia na úrovni Výborné, AI použila pojem “reproduktor” pričom na ostatných úrovniach už správne použila pojem “rečník”. Teraz prichádza náš čas, aby sme AI ukázali, že učitelia sú stále potrební a len tak nás nenahradí 🙂

Podeľte sa o svoje výtvory

Ak ste experimentovali a radi by ste sa podelili o svoje vytvorené skupiny hodnotiacich kritérií, vytvorila som v Knižnici priestor s názvom Inšpirácie od kolegov, kam cez tento špeciálny odkaz viete nahrať svoju skupinu. Prosím nahrávajte samostatné súbory vo formáte .csv.

Teším sa na vaše nápady 🙂

Zdieľajte alebo čítajte ďalej

Facebook
Twitter
LinkedIn